پنجشنبه, 02 آبان,1398 - جمعه, 03 آبان,1398 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل کورد سقز

سقز ، میدان مادر
2,190,000 ریال
تا 10% تخفیف

1,980,000 ریال

نقشه هتل کورد

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 نفر
تا 10% تخفیف 2,190,000 ریال 1,980,000 ریال
دو تخته دبل دو تخته دبل 2 نفر
تا 9% تخفیف 3,050,000 ریال 2,790,000 ریال
دو تخته توئین دو تخته توئین 2 نفر
تا 9% تخفیف 3,050,000 ریال 2,790,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 10% تخفیف 3,970,000 ریال 3,590,000 ریال
چهار تخته چهار تخته 4 نفر
تا 10% تخفیف 4,890,000 ریال 4,410,000 ریال