یکشنبه, 28 مهر,1398 - دوشنبه, 29 مهر,1398 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل امپریال ارس جلفا

منطقه آزاد ارس - جاده کلیسا - هتل امپریال ارس
3,000,000 ریال
تا 13% تخفیف

2,630,000 ریال

نقشه هتل امپریال ارس

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
دو تخته دبل A دو تخته دبل A 2 نفر
تا 14% تخفیف 4,830,000 ریال 4,170,000 ریال
یک تخته یک تخته 1 نفر
تا 13% تخفیف 3,000,000 ریال 2,630,000 ریال
دو تخته توئین A دو تخته توئین A 2 نفر
تا 14% تخفیف 4,830,000 ریال 4,170,000 ریال
دو تخته دبل B دو تخته دبل B 2 نفر
تا 14% تخفیف 4,485,000 ریال 3,860,000 ریال
دو تخته توئین B دو تخته توئین B 2 نفر
تا 14% تخفیف 4,485,000 ریال 3,860,000 ریال
دو تخته دبل C دو تخته دبل C 2 نفر
تا 14% تخفیف 4,140,000 ریال 3,600,000 ریال
دو تخته توئین C دو تخته توئین C 2 نفر
تا 14% تخفیف 4,140,000 ریال 3,600,000 ریال
دو تخته ویژه دو تخته ویژه 2 نفر
تا 15% تخفیف 8,050,000 ریال 6,900,000 ریال
سه تخته ویژه سه تخته ویژه 3 نفر
تا 15% تخفیف 11,500,000 ریال 9,800,000 ریال
سه تخته B سه تخته B 3 نفر
تا 8% تخفیف 7,600,000 ریال 7,000,000 ریال