یکشنبه, 28 مهر,1398 - دوشنبه, 29 مهر,1398 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل آفتاب اصفهان

اصفهان - خیابان آیت ا... غفاری (زینبیه) - خیابان آزادی، کوچه شبنم - هتل آفتاب
1,990,000 ریال
تا 5% تخفیف

1,900,000 ریال

نقشه هتل آفتاب

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
دو تخته دو تخته 2 نفر
تا 5% تخفیف 1,990,000 ریال 1,900,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 5% تخفیف 2,590,000 ریال 2,470,000 ریال
چهار تخته چهار تخته 4 نفر
تا 5% تخفیف 3,190,000 ریال 3,040,000 ریال